Home / Les Columnes / La moda del “cooperar”
Portada del llibre "Blanc bo busca negre pobre" de l'antropòleg Gustau Nerín. Font: lacasadellibro.com

La moda del “cooperar”

Durant les últimes setmanes han estat molt comunes imatges d’amics o coneguts realitzant tasques de cooperació, o voluntariats en diversos països anomenats “en desenvolupament”. Grans viatges amb grans expectatives, on podreu gaudir de paisatges exòtics i un munt de noves sensacions. I cooperar, és clar. Però, què és “cooperar”? Sinònim de “viatjar”. Fins i tot una forma de redempció. I sovint aquests projectes són duts a terme sense cap tipus de preparació, objectius, ni coneixements. Ens diuen que des del Nord hem d’ajudar al Sud, però no ens han explicat com fer-ho.

Existeix una contradicció: d’una banda, entre l’aplicació de polítiques d’ajuda per a pal·liar la pobresa, les conseqüències de la guerra o la destrucció del medi ambient, i la posada en pràctica de mecanismes que incrementen aquests problemes. Els governs destinen una escassíssima part dels pressupostos a ajudes pel desenvolupament mentre reclamen un deute extern molt superior. “Ajudar els qui s’han quedat enrere” diuen. Hipocresia alimentada per un sistema econòmic que basa el benestar material en l’espoli dels recursos de tercers.

L’autor David Llistar, que reivindica un canvi en el model actual d’ajudes pel desenvolupament, utilitza un concepte que podríem aplicar en aquest context: anticooperació. Es defineix com a “un conjunt d’actuacions d’ajuda internacional per al desenvolupament, o simplement catalogades retòricament com a cooperació internacional, determinades pels actors del Nord”. Actuacions que de vegades van lligades a objectius comercials o a millorar la imatge d’empreses, d’organitzacions, i fins i tot, d’estats.

La visió que tenim sobre la cooperació, sovint inconscient, es basa en el desplaçament d’uns quants recursos amb una intenció solidària, però no sabem quines són les necessitats reals. És necessari un nou diàleg entre el Nord i el Sud, una reconstrucció del model d’ajudes al desenvolupament. Cal investigar les causes, divulgar-les i pressionar els actors que generen aquesta anticooperació. Cal evitar que es creïn relacions de dependència, potenciant la independència d’aquests països. Crear entorns de suport internacional i reeducar sobre el concepte de “cooperació” a tots els nivells i agents que hi intervenen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*